Zoom Logo

Hur säkerställer vi ett stabilt elsystem - Shared screen with speaker view
ThU235
45:07
Kan man göra vindkraftens svängmassa tillgänglig?
Per Ribbing
45:13
batterier hinner med! på millisekund
ThU235
49:02
Hanterbara - kostnad?
ThU235
49:43
Percy B = BRA!
ThU235
54:50
När Finland kör igång kärnkraftverket - hur blir exporten f
MATJAK0705
01:04:22
Vad händer om "Färdplan El" slår in, dvs. att vårt elbehov ökar med 1.5 Danmark och dramatiskt ökat effektbehov.
nils lewinsky
01:05:40
SSAB och batterifabrik då?
nils lewinsky
01:06:45
Kostnaden ökar för värmekraftverk då koldioxidskatten ökar
nils lewinsky
01:08:33
Koldioxid utsläpp av vindkraft , solpaneler från byggnad till produktion?
nils lewinsky
01:10:01
Kommande nedläggning av alla små kraftverk ( ca 10% )
nils lewinsky
01:13:49
Påverkan på djur och människor med kraftiga nät?
nils lewinsky
01:16:25
Bara batteriproduktionsplanerna i Europa fordrar 100000 vindkraftverk!
nils lewinsky
01:22:09
Varför är inte Vattenfall intresserad av vätgasproduktion som produceras med 20% lägre energi?
jolander
01:26:28
Hur mycket beräknar man att en framtid med mestadels elbilar påverkar elbehovet.
A Effektministern
01:37:30
lösningen är realtidsegenskaper i elmätarens kundgränssnitt, efterfrågeflexibilitet
A Effektministern
01:38:01
35Twh
A Effektministern
01:38:48
räkna även tung trafik
nils lewinsky
01:39:50
Men produktion av elbilar?
Martin
01:40:11
Hur står sig luftledning mot markledning i kostnad och prestanda för längre sträckor?
nils lewinsky
01:40:46
vad händer med bensinstationer?
ThU235
01:43:33
Är det inte helt enkelt så att vi ska använda de energislag som har högst EROEI-värden?
Per Ribbing
01:44:34
EROEI tar inte med energivärdet i bränslet. ofysikaliskt.
Per Ribbing
01:45:09
vindkraft har EROEI på 50
ThU235
01:46:25
Felaktigt påstående: "vindkraft har EROEI på 50"
AndersKs iPhone
01:55:18
Fråga - kan vi få möjlighet att sälja el från en fastighet med solpaneler till grannfastigheten vis kabel?
A Effektministern
01:57:00
viktigt att se till möjligheterna med elbilar som stöd i lokalnätet
Per Ribbing
01:57:41
Ingenjörer för Miljön baserar sig på FSSD - Framework for Strategic Sustainable Development - som anger klara första ordningens principer för ett hållbart samhälle. Kan de visas? Lars Åkesson?
jenny.andersson
01:59:47
Ser ni att vätgasen kommer att få en bestående del som lager och frekvensreglerare trots verkningsgrad och kostnad?
ThU235
01:59:54
Ja, bort med mäklarna!
jolander
02:01:51
Hur ser ni på andra alternativa kraftkällor som vågkraft och andra varianter. Är det någon lösning som ni tror mer på för att säkra upp tillsammans med vind och sol.
ThU235
02:03:09
Precis! Vem vill tillåta uttag ur bilbatteriet?
Joakim
02:03:12
Batterier i elbilar har nämnts flera gånger.Då krävs det väl överdimensionering av batterierna? Dessutom är kostnaden och hållbarheten på batterierna en viktig faktor.
Martin
02:04:12
Det med tiden större andel microproducenter och elfordon i nätet, skulle det vara en idé att anlägga transmissionmarkkabel i samband med underhåll av övrig infrastruktur som järnväg och elväg, för att bygga ett robust, redundant finmaskigt kraftnät?
Joakim
02:04:39
Hade varit intressant att höra mer om vätgas.
Per Ribbing
02:04:59
De universella hållbarhetsprinciper är glasklara: kärnkraft (fission) platsar inte
Martin
02:05:02
Tack för intressant möte :)
ThU235
02:05:11
Tackar!
jolander
02:05:12
Tack!